แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เกษมสันต์

รหัส C201OT1
พื้นที่ใช้สอย 278 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more