#THINK 2019 คิดต่าง...ก็อยู่ด้วยกันได้

Clip Video
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพยนตร์

เคยไหม... คิดแตกต่างจากคนอื่น แต่ก็กลัว "ความต่าง" จะทำให้เราเข้ากันไม่ได้.. การจะอยู่ร่วมกัน ไม่จำเป็นต้องคิด หรือชอบเหมือนกันเสมอไป ขึ้นอยู่ที่ว่า เราเข้าใจ และเคารพในความคิด ซึ่งกันและกันได้หรือเปล่า

#คิดต่างกันก็อยู่ด้วยกันได้ #THINKFORBETTERLIVING

ชีวิตจริงในที่ทำงานก็มีทั้งความเห็นตรงกัน และต่างกัน เคยไหม.. ที่เป็นคนๆ เดียวที่คิดต่าง เคยไหม.. ที่จะแสดงออกถึงความเห็นที่แตกต่าง แต่กลัวความขัดแย้ง โดยเฉพาะกับคนที่เป็นหัวหน้า.. ไม่ผิดหรอก ถ้าคุณจะ "คิดต่าง" เพราะธรรมชาติสร้างเรามาให้แตกต่างกัน คุณก็สามารถแสดงเหตุผลของความคิดต่างได้

#คิดต่างกันก็อยู่ด้วยกันได้ #THINKFORBETTERLIVING

ไม่จำเป็น...ที่คนในครอบครัวจะต้องคิดเหมือนๆกัน บ่อยครั้ง....ที่เกิดความคิดที่ต่างกันในครอบครัว เพียงแค่ยอมเปิดใจ รับฟัง และเข้าใจเหตุผล ของความคิดที่แตกต่าง ครอบครัวเดียวกัน ก็อยู่ร่วมกันได้

#คิดต่างกันก็อยู่ด้วยกันได้ #THINKFORBETTERLIVING