แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Elysium

编号 359RA
用地面积 492 平方米以上
卧室 5 间 / 卫生间 6 间
停车位 3 个
办公室 1 间 / 休息室 2 间
佣工房 1 间 / 佛堂 1 间
客厅 1 间

更多信息

Empery

编号 297RA
用地面积 424 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 3 间
停车位 3 个
休息室 2 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间 / 客厅 1 间

更多信息