แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiply+

编号 213PW2
用地面积 302 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间 / 私人休息区 1 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amplify+

编号 155PW2
用地面积 218 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 3 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 工作区 1 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Ample

编号 141PWA
用地面积 184 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 2 个
客厅 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Greatly

编号 105PWY
用地面积 142 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 3 间
停车位 2 个
客厅 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiplec (R1)

编号 169PWY
用地面积 222 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 2 个
佣工房 1 间 / 佛堂 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Servere (R1)

编号 119PWY
用地面积 158 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 3 间
停车位 2 个
工作区 1 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Numurious

编号 237PW1
用地面积 335 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
办公室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Veridio

编号 198PWY
用地面积 286 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
办公室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Plentino

编号 142PWY
用地面积 185 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 2 个
工作区 1 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiplec+

编号 205PWA
用地面积 295 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Plentino+

编号 178PWY
用地面积 249 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 3 个
休息室 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Servere+

编号 143PWA
用地面积 200 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 3 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 工作区 1 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Manious+

编号 171PWA
用地面积 245 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 4 间
停车位 3 个
办公室 1 间 / 休息室 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Diverso+

编号 128PWA
用地面积 179 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 3 间
停车位 3 个
休息室 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Multiplec

编号 169PW1
用地面积 222 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 2 个
佣工房 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Manious

编号 135PW1
用地面积 181 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 4 间
停车位 2 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Servere

编号 119PW1
用地面积 158 平方米以上
卧室 3 间 / 卫生间 3 间
停车位 2 个
工作区 1 个

更多信息