แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

AUREO

编号 293SB1
用地面积 382 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间 / 客厅 1 间
多功能室 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ADELIO

编号 293SBA
用地面积 409 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间 / 客厅 1 间
多功能室 1 间 / 私人休息区 1 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ATANASIO

编号 416SBA
用地面积 576 平方米以上
卧室 5 间 / 卫生间 6 间
停车位 4 个
休息室 2 间 / 佣工房 1 间
客厅 1 间 / 工作区 1 个
私人休息区 1 个

更多信息