แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Valtellina

编号 Valtellina
用地面积 387 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Matterhorn

编号 Matterhorn
用地面积 360 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Silberhorn

编号 Silberhorn
用地面积 341 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 2 个

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Jung Frau

编号 Jung Frau
用地面积 242 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 2 个

更多信息