แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Plumeria

编号 218GO
用地面积 284 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 2 个
佣工房 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Venturine

编号 290GO-mw2
用地面积 397 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Viscaria

编号 290GO
用地面积 397 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Marigold

编号 231GO
用地面积 323 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 3 个
办公室 1 间 / 休息室 1 间
佣工房 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Seraphine

编号 231GO-mw2
用地面积 323 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 3 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amberyl

编号 198GO-mw2
用地面积 276 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 4 间
停车位 2 个
办公室 1 间 / 休息室 1 间
佣工房 1 间

更多信息