แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Pulsera

编号 425SP1
用地面积 562 平方米以上
卧室 5 间 / 卫生间 7 间
停车位 4 个
休息室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间 / 客厅 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Estrella

编号 605SP1
用地面积 784 平方米以上
卧室 5 间 / 卫生间 7 间
停车位 4 个
办公室 1 间 / 休息室 1 间
佣工房 1 间 / 佛堂 1 间
客厅 1 间

更多信息
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Aumentar

编号 326SP1
用地面积 434 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
办公室 1 间 / 佣工房 1 间
佛堂 1 间 / 客厅 1 间

更多信息