แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Praisera

编号 413ME
用地面积 620 平方米以上
卧室 4 间 / 卫生间 5 间
停车位 3 个
办公室 1 间 / 休息室 1 间
佣工房 1 间 / 佛堂 1 间
客厅 1 间

更多信息

Primus

编号 608ME
用地面积 843 平方米以上
卧室 5 间 / 卫生间 6 间
停车位 4 个
休息室 1 间 / 佣工房 2 间
佛堂 1 间 / 客厅 1 间

更多信息