แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Gracious

Code 458SBA
Utility area 601 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 6 room(s)
Parking spaces 4 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Living room 1 room(s) / Utility room 2 room(s)
Private Relaxation corner 1 corner

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Glorious

Code 438SBB
Utility area 556 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 6 room(s)
Parking spaces 4 cars
Servant room 1 room(s) / Living room 1 room(s)
Utility room 2 room(s) / Private Relaxation corner 1 corner

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Grandeur-B

Code 325SBB
Utility area 416 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Living room 1 room(s) / Utility room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Grandeur

Code 325SB1
Utility area 428 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Living room 1 room(s) / Utility room 1 room(s)

See more