แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Elysium

Code 359RA
Utility area 492 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 6 room(s)
Parking spaces 3 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 2 room(s)
Servant room 1 room(s) / Prayer room 1 room(s)
Living room 1 room(s)

See more

Empery

Code 297RA
Utility area 424 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 3 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 2 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s) / Living room 1 room(s)

See more