แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

AUREO

Code 293SB1
Utility area 382 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s) / Living room 1 room(s)
Utility room 1 room(s)

See more

ADELIO

Code 293SBA
Utility area 409 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s) / Living room 1 room(s)
Utility room 1 room(s) / Private Relaxation corner 1 corner

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ATANASIO

Code 416SBA
Utility area 576 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 6 room(s)
Parking spaces 4 cars
Family room 2 room(s) / Servant room 1 room(s)
Living room 1 room(s) / Working corner 1 corner
Private Relaxation corner 1 corner

See more