แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Lisianthus

Code 384CN
Utility area 542 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 2 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Gladiolus

Code 359CN
Utility area 492 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 6 room(s)
Parking spaces 3 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 2 room(s)
Servant room 1 room(s) / Prayer room 1 room(s)
Living room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Forsythia

Code 318CN
Utility area 471 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 2 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Daffodil

Code 296CN
Utility area 406 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 2 cars
Family room 2 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s) / Living room 1 room(s)

See more