แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Poetico

Code 389CA1
Utility area 564 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 6 room(s)
Parking spaces 4 cars
Family room 2 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Prudento-A

Code 285CAA
Utility area 403 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 1 room(s)
Servant room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Prudento-S

Code 285CA1
Utility area 374 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Grandiose

Code 244CA2
Utility area 338 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Impresso

Code 244CA2
Utility area 338 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 1 room(s)
Servant room 1 room(s) / Prayer room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Impresso 1

Code 244CA1
Utility area 338 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Precise

Code 199CA2
Utility area 278 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 4 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s)

See more

Radianto

Code 199CA2
Utility area 275 sq.m.
Bedroom 3 room(s) / Bathroom 4 room(s)
Parking spaces 3 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 1 room(s)
Servant room 1 room(s)

See more