แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Plumeria

Code 218GO
Utility area 284 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 2 cars
Servant room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Venturine

Code 290GO-mw2
Utility area 397 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 4 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Viscaria

Code 290GO
Utility area 397 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 4 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Marigold

Code 231GO
Utility area 323 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 4 room(s)
Parking spaces 3 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 1 room(s)
Servant room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Seraphine

Code 231GO-mw2
Utility area 323 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 4 room(s)
Parking spaces 3 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amberyl

Code 198GO-mw2
Utility area 276 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 4 room(s)
Parking spaces 2 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 1 room(s)
Servant room 1 room(s)

See more