แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Pulsera

Code 425SP1
Utility area 562 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 7 room(s)
Parking spaces 4 cars
Family room 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s) / Living room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Estrella

Code 605SP1
Utility area 784 sq.m.
Bedroom 5 room(s) / Bathroom 7 room(s)
Parking spaces 4 cars
Workroom 1 room(s) / Family room 1 room(s)
Servant room 1 room(s) / Prayer room 1 room(s)
Living room 1 room(s)

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Aumentar

Code 326SP1
Utility area 434 sq.m.
Bedroom 4 room(s) / Bathroom 5 room(s)
Parking spaces 3 cars
Workroom 1 room(s) / Servant room 1 room(s)
Prayer room 1 room(s) / Living room 1 room(s)

See more