วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

1. ใส่ยอดกู้ที่กู้จากธนาคารในช่องวงเงินกู้สีแดง ยอดเงินผ่อนขั้นต่ำต่อเดือน จะปรากฏขึ้น สามารถแก้ไขจำนวนปีที่ผ่อนได้(ตั้งไว้ 30 ปี แต่แก้ไขได้ครับ)
2.ใส่อัตราดอกเบี้ยที่ได้ในช่องอัตราดอกเบี้ย

  • - ใส่อัตราดอกเบี้ยตามจริงที่ได้จากโปร เช่นได้ดอกพิเศษ 12 เดือน ก็ไล่ใส่ ไป 12 งวด งวดที่ 13-360 ก็ใส่ดอก MLR ตามโปรได้เลยครับ
  • - หากมีการ Re-finance ก็ให้ใส่ดอกที่ปรับแล้วตามจริง ตามงวดนั้นๆได้ เลย
3.ใส่ยอดผ่อนแต่ละเดือน ในช่องค่าผ่อนชำระ โดยแนะนำให้ใส่ยอดขั้นต่ำที่ผ่อน ไปก่อนยาวไป 360 ช่องเลยครับ (ใช้ coppy - past) เพื่อจะได้เห็นว่า ถ้าเรา ผ่อนขั้นต่ำเท่านี้ จะใช้เวลากี่ปีหมด เวลาผ่อนจริง เราผ่อนงวดไหนเท่าไหร่ หรือโปะเท่าไหร่ ก็ใส่ไปตามจริงเลย โปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงยอดให้เลยครับ
4. จะดูว่าเมื่อไหร่ผ่อนหมด ให้ดูที่ช่อง"เงินต้นคงเหลือ" หากเป็นค่าติดลบ (ตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นสีแดง) แสดงว่าผ่อนหมดแล้วที่งวดนั้นๆครับ


* ยอดผ่อนขั้นต่ำต่อเดือนจากโปรแกรมนี้จะน้อยกว่าที่ธนาคารกำหนด เล็กน้อยครับ เพราะธนาคารจะใส่ค่าความเสี่ยงลงไปด้วย ดังนั้นให้ยึด งวดผ่อนที่ธนาคารกำหนดจะตรงกว่า

< ย้อนกลับ