อากาศ สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม มีหลายสิ่งที่คุณคำนึงถึงในการเลือกซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเล พื้นที่ การดีไซน์ เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย แต่สิ่งที่หลายคน มักลืมนึกถึง คือ สิ่งที่มองไม่เห็นอย่าง “อากาศ”

นวัตกรรม AirPlus2 (แอร์พลัสสแควร์) บ้านหายใจได้ กรองฝุ่น PM 2.5 เทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จาก แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

คือ ระบบเติมอากาศกรองที่จะควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้าน ของคุณ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยการหมุนเวียนและระบายอากาศเสียออก เพื่อให้ในบ้านได้รับ Fresh air อยู่เสมอ แม้ในยามที่สภาวะภายนอกบ้าน มีค่าฝุ่นสูง ช่วยควบคุมคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน เพื่อสุขภาวะที่ดี ของผู้อยู่อาศัยทุกคนภายในบ้าน
  1. ทำงานอัตโนมัติ* สอดคล้องตามภาวะอากาศในแต่ละช่วงเวลา
  2. ช่วยระบายความชื้น ลดปัญหา การสะสมกลิ่นอับภายในบ้าน
  3. ช่วยระบายสารระเหยของสารเคมี (TVOC) ที่ใช้ภายในบ้าน เช่น สารทำความสะอาด ยาฆ่าแมลง
  4. ประหยัดพลังงาน กินไฟน้อย ประมาณ 25 สตางค์ต่อชั่วโมง**
a cute kitten