เทคโนโลยี Air Plus

air 02

อากาศเสียภายในบ้านมาจากไหน

  • กิจกรรมต่างๆภายในบ้านล้วนสร้างพิษอากาศโดยไม่รู้ตัว เช่นกลิ่นของสีทาบ้านควันและไขมันที่เกิดจากการทำอาหาร หรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกที่มาพร้อมสัตว์เลี้ยง
  • เปิดแอร์ทั้งวันลมเย็นๆจากเครื่องปรับอากาศนั้นแท้จริงแล้วคือการดึงอากาศเก่าภายในห้อง มาใช้แล้วปล่อยอากาศเก่าออกมาอีกครั้งเราจึงหายใจเอาอากาศเก่าเข้าปอดตลอดเวลา บางคนจึงรู้สึกไม่สดชื่นหรือรู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มเมื่อเวลาตื่นนอน
  • ปิดบ้านเป็นเวลานานๆ ปัญหานี้มักเกิดขึ้นเมื่อเราต้องปิดบ้านเพื่อเดินทางเป็นเวลานานๆ ทำให้ อากาศภายในบ้านไม่สามารถถ่ายเท หรือเกิด "Dead air" นำมาซึ่งกลิ่นอับภายในบ้าน
  • ความอับชื้นจากสภาพอากาศบ้านยุคใหม่มักหลีกเลี่ยงแดดและฝนด้วยการปิดบ้านอย่างมิดชิด ส่งผลให้บ้านเกิดความอับชื้น และกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดี เช่น เชื้อรา ไรฝุ่น เป็นต้น
air 03 air 04
air icon 1

ทำงานอัตโนมัติ
(Automatic Control)

เทคโนโลยี AirPlus ออกแบบให้ทำงานอัตโนมัติตลอด 24 ชม. ผ่านพลังงานโซล่าเซลล์เพื่อให้อากาศใหม่ไหลเวียนภายในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมงการใช้พลังงานโซล่าเซลล์นี้ยังช่วยประหยัด การช้ไฟฟ้าทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากระบบถ่ายเท อากาศจะทำงานอัตโนมัติแล้วผู้ใช้งานยังสามารถตั้งค่าเปิดปิด การทำงานของระบบตามความต้องการผ่านอุปกรณ์ Controller Unit
air icon 2

ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ
(Smart Power Manager)

  • 1. Solar power พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
  • 2. Hybrid การใช้พลังงานไฟฟ้าแบบกระแสผสมระหว่างพลังงาน แสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน
  • 3. Sufficient การใช้พลัง งานจากไฟฟ้าภายในบ้านอย่างประหยัด
air icon 3

ถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดี
(Well-planned ventilation)

ภายในบ้านติดตั้งท่อพัดลมดูดอากาศ (Ventilation tube) เพื่อดูด อากาศภายในห้องผ่านทางท่อลมออกสู่ชายคาภายนอกบ้านจึง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนอากาศภายในบ้านอยู่ตลอดเวลา ช่วยลด การสะสมความร้อนและความชื้นได้