โครงการ LADAWAN RATCHAPHRUEK-PINKLAO

ทำเล ราชพฤกษ์-ปิ่นเกล้า-ศาลายา

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 428 ตร.ม
ขนาดที่ดิน 162 ตร.วา
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องนอน 4 ห้อง
ห้องน้ำ 5 ห้อง
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

รายละเอียดอื่นๆ

 • ตกแต่งสวนภายนอกบ้าน
 • ตกแต่งพื้นภายใน
 • ครัวไทยพร้อมเฟอร์นิเจอร์
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัจฉริยะ
 • นวัตกรรม Air Plus
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 • แทงค์น้ำ/ปั๊มน้ำ
 • ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ (แต่งเพิ่มพิเศษจากมาตรฐานที่มี เช่น แต่งเฟอร์ทั้งหลัง)
 • ตกแต่งห้องน้ำ พร้อมสุขภัณฑ์อัตโนมัติ
 • ประตูรั้วรีโมท

แบบแปลนบ้าน

 • โถงทางเข้าที่เปิดโล่งเชื่อมต่อห้องรักแขก กว้างขวางเป็นสัดสว่น
 • ห้องพักผ่อนชั้นล่าง เชื่อมต่อสวนสวยข้างบ้าน รับอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดทั้งวัน
 • ห้องนอนชั้นล่าง พร้อมห้องน้ำส่วนตัว
 • Laundry Area พื้นที่ส่วนซักรีด แบ่งเป็นสัดส่วน เชื่อมต่อลานซักล้าง
 • ห้องครัวไทยกั้นเป็นสัดส่วน ลงตัวสูงสุดสำหรับการใช้งาน
 • ห้องนอนคนรับใช้ พร้อมห้องน้ำ
 • ที่จอดรถแยกจากตัวบ้าน จอดรถในร่ม 3 คัน
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
 • Master Bedroom กว้างขวางออกแบบเป็นสัดส่วน เชื่อมต่อห้องน้ำส่วนตัว พร้อม walk-in Closet กว้างขวางลงตัว
 • ห้องน้ำส่วนตัวใน Master Bedroom กว้างขวาง โปร่งโล่งด้วยแสงธรรมชาติจากกระจกบานใหญ่ พร้อมพื้นที่จัดสวนให้ความรู้สึกผ่อนคลายสายตา
 • ห้องนอนรองขนาดใหญ่ พร้อม walk-in Closet และห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องนอน
 • ส่วนเอนกประสงค์ชั้นบน ที่จัดวางได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นห้องพระ หรือ พักผ่อนชั้นบน
  หมายเหตุ: ตัวเลขขนาดในแปลนเป็นระยะโดยประมาณ รายละเอียดของแปลนและแบบบ้านนี้เพื่อเป็นแนวทางพิจารณา ท่านสามารถดูรายละเอียดของบ้านหลังจริง ณ โครงการ บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการวัสดุและรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

ตารางและเงื่อนไขพอสังเขป

คำนวณค่าผ่อนบ้าน
แบบบ้าน ขนาดที่ดิน ราคา ดาวน์ 20 % เงินจอง ทำสัญญา เงินโอน ผ่อนเริ่มต้น/เดือน ดอกเบี้ย% ปี
Grandeur 162 ตร.วา 78,000,000 บาท 15,600,000 บาท 1,000,000 บาท 14,600,000 บาท 62,400,000 บาท 380,000 บาท 3.1 % 30 ปี

* กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและราคากับทางโครงการอีกครั้ง
** อัตราดอกเบี้ย กรุณาตรวจสอบกับธนาคารที่ใช้บริการอีกครั้ง


ชมข้อมูลโครงการเพิ่มเติม