ชมภาพแบบบ้าน 3 ชั้นในซีรีส์  A LEVEL Series จาก Land and Houses

Attainment

รหัส 386ID

พื้นที่ใช้สอย 573 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 5 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว / ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Accomplishment

รหัส 264ID

พื้นที่ใช้สอย 380 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Achievement

รหัส 314ID

พื้นที่ใช้สอย 433 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

Accomplishment_S

รหัส 262ID

พื้นที่ใช้สอย 378 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

SEE MORE