Attainment

รหัส 386ID
พื้นที่ใช้สอย 573 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 5 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

See more

Achievement

รหัส 314ID
พื้นที่ใช้สอย 433 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง
ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

See more

Accomplishment

รหัส 264ID
พื้นที่ใช้สอย 380 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง
ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

See more

Accomplishment_S

รหัส 262ID
พื้นที่ใช้สอย 378 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
ลิฟท์ส่วนตัว 1 ตัว

See more

VDO