website-pro/house-serie/37e12e14-d8fb-44e7-a10a-64c51e35abe7/Logo/2020070159654186
แบบบ้าน Attainment

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 573
ตร.ม.
ห้องนอน 5
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง
ที่จอดรถ 5
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ลิฟท์ส่วนตัว 1
ตัว
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360