website-pro/house-serie/13a87a7e-ff57-45bd-8ea0-2d11628f1c13/Logo/201705081535514011
แบบบ้าน Deluxe

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 279
ตร.ม.
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน