website-pro/house-serie/4a1636e5-eb11-49b4-ab35-de6e7cf1eda5/Logo/201909061676647369
แบบบ้าน Evelyn

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 281
ตร.ม.
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1
ห้อง
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360