website-pro/house-serie/4a5da242-0a79-455e-a12c-5b2a31336371/Logo/150x100-BeDelight-Series_edashe
แบบบ้าน Be Refreshed

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 338
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
พื้นที่ทำงาน 1
มุม
ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1
ห้อง
เรือนรับรอง พร้อมห้องน้ำในตัว 1
เรือน
Semi-Outdoor Relaxing Area 1
มุม

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้