website-pro/house-serie/4a5da242-0a79-455e-a12c-5b2a31336371/Logo/150x100-BeDelight-Series_edashe
แบบบ้าน Be Relaxed

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 203
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
พื้นที่ทำงาน 1
มุม
เรือนรับรอง พร้อมห้องน้ำในตัว 1
เรือน
Semi-Outdoor Relaxing Area 1
มุม

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้