C-Constant

รหัส 136GWA
พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง / ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

See more

C-Complete

รหัส 125GW1
พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

See more

C-Create

รหัส 088GWA
พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

C-Combine

รหัส 100GW1
พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more