website-pro/house-serie/bdbf7a92-0aae-4567-9386-d8b6404dc0c1/Logo/20190222991804639
แบบบ้าน C-Complete

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 161
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

null 360