website-pro/house-serie/eb3deb63-1765-473a-88ba-deca3f7cc096/Logo/Cool-Code-Series-logo_ohf0fx
แบบบ้าน ETC

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 164
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้