แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Massivo-Phuket

รหัส 215
พื้นที่ใช้สอย 320 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more

Massivo

รหัส 215MW1
พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
มุมทำงาน 1 มุม

See more

Immenso

รหัส 179MW1
พื้นที่ใช้สอย 236 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Grandeo-Phuket

รหัส 181SMA-P4-T
พื้นที่ใช้สอย 239 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Infinito

รหัส 200SM1
พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Grandeo

รหัส 175SM1
พื้นที่ใช้สอย 231 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Aumento

รหัส 167MW
พื้นที่ใช้สอย 209 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amplio-CM

รหัส 149SM-CM
พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amplio

รหัส 148MW1
พื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
มุมทำงาน 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Increaso

รหัส 135MW1
พื้นที่ใช้สอย 172 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Spazio

รหัส 131MW1
พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / มุมทำงาน 1 มุม

See more