-

Amplio

รหัส 148MW1

พื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Increaso

รหัส 135MW1

พื้นที่ใช้สอย 172 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Spazio

รหัส 131MW1

พื้นที่ใช้สอย 165 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Aumento

รหัส 167MW

พื้นที่ใช้สอย 209 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Massivo

รหัส 215MW1

พื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Massivo-Phuket

รหัส 215

พื้นที่ใช้สอย 320 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Immenso

รหัส 179MW1

พื้นที่ใช้สอย 236 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Amplio-CM

รหัส 149SM-CM

พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Grandeo

รหัส 175SM1

พื้นที่ใช้สอย 231 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE

Grandeo-Phuket

รหัส 181SMA-P4-T

พื้นที่ใช้สอย 239 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

SEE MORE

Infinito

รหัส 200SM1

พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

พื้นที่ทำงาน 1 มุม

SEE MORE