website-pro/house-serie/cddf3953-11fa-4836-94a6-47fd792c791f/Logo/201705081498462231
แบบบ้าน Amplio

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 183
ตร.ม.
พื้นที่ทำงาน 1
มุม
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ห้องนอน 4
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้