website-pro/house-serie/cddf3953-11fa-4836-94a6-47fd792c791f/Logo/201705081498462231
แบบบ้าน Grandeo

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 231
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
พื้นที่ทำงาน 1
มุม
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360