website-pro/house-serie/868cc95b-501a-47c3-ac80-1cdc23e8f866/Logo/150x79_FrenchChateau_z4luzy
แบบบ้าน Glisten

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 225
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง
ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้