website-pro/house-serie/868cc95b-501a-47c3-ac80-1cdc23e8f866/Logo/150x79_FrenchChateau_z4luzy
แบบบ้าน Tiara

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 342
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1
ห้อง
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้