แบบบ้านทั้งหมดของ LH

LE DUC

รหัส 468FE

พื้นที่ใช้สอย 608 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 7 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 2 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

พื้นที่ทำงาน 1 มุม / ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม / ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

LE MARQUIS

รหัส 347FE

พื้นที่ใช้สอย 449 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE

LE BARON

รหัส 243FE

พื้นที่ใช้สอย 302 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / Working Area 1 มุม

SEE MORE

LE COMTE

รหัส 289FE

พื้นที่ใช้สอย 378 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องพระ 1 ห้อง / พื้นที่ทำงาน 1 มุม

ห้องพักผ่อนชั้นบน 1 ห้อง

SEE MORE