website-pro/house-serie/279d4b68-a5f3-4f74-835b-35c44632d644/Logo/logo_french02_afd5ps
แบบบ้าน LE COMTE

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 378
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
พื้นที่ทำงาน 1
มุม
ห้องพักผ่อนชั้นบน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

ภาพถ่าย 360 องศา

โครงการที่มีแบบบ้านนี้ 360