ชมภาพแบบบ้านสวนในซีรีส์  GRACEFUL จาก Land and Houses

GRACIOUS

รหัส 199FD1

พื้นที่ใช้สอย 275 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง

SEE MORE

GLORY

รหัส 155FD1

พื้นที่ใช้สอย 227 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

SEE MORE

GLAM

รหัส 131FD1

พื้นที่ใช้สอย 183 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

NICELY

รหัส 131CB

พื้นที่ใช้สอย 184 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

Working Area 1 มุม

SEE MORE

NEATLY

รหัส 116CB

พื้นที่ใช้สอย 167 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

Working Area 1 มุม

SEE MORE

GARNISH

รหัส 226CB1

พื้นที่ใช้สอย 339 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 6 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1 ห้อง

SEE MORE

NOBLY

รหัส 171CB

พื้นที่ใช้สอย 225 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง

SEE MORE

NOBLY-S

รหัส 171CBA

พื้นที่ใช้สอย 237 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 4 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องทำงาน 1 ห้อง

SEE MORE