website-pro/house-serie/33b3e32a-540a-4915-9ecb-013ee4712021/Logo/logo_graceful_ava1uz
แบบบ้าน GARNISH

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 339
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ที่จอดรถ 6
คัน
ห้องทำงาน 1
ห้อง
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง
ห้องพักผ่อนแม่บ้าน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน