website-pro/house-serie/33b3e32a-540a-4915-9ecb-013ee4712021/Logo/logo_graceful_ava1uz
แบบบ้าน GLORY

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 227
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้