website-pro/house-serie/33b3e32a-540a-4915-9ecb-013ee4712021/Logo/logo_graceful_ava1uz
แบบบ้าน NICELY

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 184
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
Working Area 1
มุม

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้