แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Gracious

รหัส 458SBA
พื้นที่ใช้สอย 601 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องเอนกประสงค์ 2 ห้อง
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Glorious

รหัส 438SBB
พื้นที่ใช้สอย 556 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 4 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง
ห้องเอนกประสงค์ 2 ห้อง / มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Grandeur-B

รหัส 325SBB
พื้นที่ใช้สอย 416 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Grandeur

รหัส 325SB1
พื้นที่ใช้สอย 428 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

See more