แบบบ้านทั้งหมดของ LH

Gracious

รหัส 458SBA

พื้นที่ใช้สอย 601 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม

ห้องอเนกประสงค์ 2 ห้อง

SEE MORE

Glorious

รหัส 438SBB

พื้นที่ใช้สอย 556 ตร.ม.

ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง

ที่จอดรถ 4 คัน

ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

มุมพักผ่อนส่วนตัว 1 มุม / ห้องอเนกประสงค์ 2 ห้อง

SEE MORE

Grandeur

รหัส 325SB1

พื้นที่ใช้สอย 428 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE

Grandeur-B

รหัส 325SBB

พื้นที่ใช้สอย 416 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 5 ห้อง

ที่จอดรถ 3 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

ห้องรับแขก 1 ห้อง / ห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง

SEE MORE