website-pro/house-serie/8d3cdb71-dce2-4208-85ac-c73277b3513b/Logo/201803092062116974
แบบบ้าน Glorious

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 556
ตร.ม.
ห้องนอน 5
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง
ที่จอดรถ 4
คัน
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
มุมพักผ่อนส่วนตัว 1
มุม
ห้องเอนกประสงค์ 2
ห้อง

แบบแปลนบ้าน