website-pro/house-serie/8d3cdb71-dce2-4208-85ac-c73277b3513b/Logo/201803092062116974
แบบบ้าน Grandeur

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 428
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 5
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องอเนกประสงค์ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360