แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Elysium

รหัส 359RA
พื้นที่ใช้สอย 492 ตร.ม.
ห้องนอน 5 ห้อง / ห้องน้ำ 6 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องพักผ่อน 2 ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง / ห้องพระ 1 ห้อง
ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more

Empery

รหัส 297RA
พื้นที่ใช้สอย 424 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 3 คัน
ห้องพักผ่อน 2 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง
ห้องพระ 1 ห้อง / ห้องรับแขก 1 ห้อง

See more