website-pro/house-serie/930db334-20cc-47bc-8035-26e9808470c7/Logo/201705081165965775
แบบบ้าน Elysium

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 492
ตร.ม.
ห้องนอน 5
ห้อง
ห้องพระ 1
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องพักผ่อน 2
ห้อง
ห้องน้ำ 6
ห้อง
ห้องทำงาน 1
ห้อง
ห้องรับแขก 1
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

ภาพถ่าย 360 องศา

GALLERY 360