website-pro/house-serie/63d39cd0-d72e-463e-969e-5779ffaa5682/Logo/20170508506159965
แบบบ้าน Idealist-Phuket

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 166
ตร.ม.
ห้องนอน 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้

เลือกทำเลที่สนใจทั้งหมด