แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Walnut-CM

รหัส 100SM3E1C
พื้นที่ใช้สอย 137 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Cedar A-CM

รหัส 088SWA-CM
พื้นที่ใช้สอย 119 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Cocobolo

รหัส 102SW2
พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

MAPLE

รหัส 114SM1
พื้นที่ใช้สอย 147 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Acacia-CM

รหัส 135SM-CM
พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Acacia-Phuket

รหัส 135SM1-P3-T
พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Cedar

รหัส 088SW1
พื้นที่ใช้สอย 106 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 1 คัน

See more
แบบบ้าน Mahogany

Mahogany

รหัส 132SW3
พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน Rosewood

Rosewood

รหัส 122SW3
พื้นที่ใช้สอย 164 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more

Walnut

รหัส 098SW3
พื้นที่ใช้สอย 136 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน Acacia

Acacia

รหัส 097SWA
พื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

Cedar A

รหัส 088SWA
พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more