ชมภาพแบบบ้านทรงปั้นหยาในซีรีส์ I NATURE จาก Land and Houses

Acacia

รหัส 097SWA

พื้นที่ใช้สอย 125 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Walnut

รหัส 098SW3

พื้นที่ใช้สอย 136 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Acacia-Phuket

รหัส 135SM1-P3-T

พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Cocobolo

รหัส 102SW2

พื้นที่ใช้สอย 130 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

MAPLE

รหัส 114SM1

พื้นที่ใช้สอย 147 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Cedar A-CM

รหัส 088SWA-CM

พื้นที่ใช้สอย 119 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Rosewood

รหัส 122SW3

พื้นที่ใช้สอย 164 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Cedar

รหัส 088SW1

พื้นที่ใช้สอย 106 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 1 คัน

SEE MORE

Acacia-CM

รหัส 135SM-CM

พื้นที่ใช้สอย 185 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Mahogany

รหัส 132SW3

พื้นที่ใช้สอย 173 ตร.ม.

ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

SEE MORE

Cedar A

รหัส 088SWA

พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 2 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE

Walnut-CM

รหัส 100SM3E1C

พื้นที่ใช้สอย 137 ตร.ม.

ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง

ที่จอดรถ 2 คัน

SEE MORE