website-pro/house-serie/2da79458-9d2f-4f19-bf52-fe43771d9ddf/Logo/201705081505972646
แบบบ้าน Rosewood

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 164
ตร.ม.
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ห้องนอน 3
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้