website-pro/house-serie/b6f490f9-e7a4-4f2a-8d5e-5a7bd12fe496/Logo/Mantana100_hziepc
แบบบ้าน COLOSSAL

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 243
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องน้ำ 4
ห้อง
ที่จอดรถ 3
คัน
ห้องทำงาน 1
ห้อง
เรือนรับรอง 1
เรือน

แบบแปลนบ้าน

โครงการที่มีแบบบ้านนี้