แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Opal

รหัส 123MT
พื้นที่ใช้สอย 166 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Citrine

รหัส 156MT
พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amethyst

รหัส 190MT
พื้นที่ใช้สอย 241 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more