แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

JASPER UP

รหัส JASPER158U
พื้นที่ใช้สอย 272 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more

JASPER DOWN

รหัส JASPER158D
พื้นที่ใช้สอย 272 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more

SAPPHIRE UP

รหัส SAPPHIRE135U
พื้นที่ใช้สอย 201 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

SAPPHIRE DOWN

รหัส SAPPHIRE135D
พื้นที่ใช้สอย 201 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more

TOPAZ UP

รหัส TOPAZ123U
พื้นที่ใช้สอย 170 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

TOPAZ DOWN

รหัส TOPAZ123D
พื้นที่ใช้สอย 170 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Opal

รหัส 123MT
พื้นที่ใช้สอย 166 ตร.ม.
ห้องนอน 3 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Citrine

รหัส 156MT
พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องพักผ่อน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
แบบบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Amethyst

รหัส 190MT
พื้นที่ใช้สอย 241 ตร.ม.
ห้องนอน 4 ห้อง / ห้องน้ำ 3 ห้อง
ที่จอดรถ 2 คัน
ห้องทำงาน 1 ห้อง / ห้องคนรับใช้ 1 ห้อง

See more
-->