website-pro/house-serie/895127d6-11e8-4d06-835c-c48ea4efc507/Logo/201705081241298588
แบบบ้าน Citrine

ตารางฟังก์ชั่นภายในบ้าน

พื้นที่ใช้สอย 200
ตร.ม.
ห้องนอน 4
ห้อง
ห้องพักผ่อน 1
ห้อง
ที่จอดรถ 2
คัน
ห้องน้ำ 3
ห้อง
ห้องคนรับใช้ 1
ห้อง

แบบแปลนบ้าน